06. JUSTYNA RUTKOWSKA: Znaczenie komunikacji i pracy zespołowej w monitorowaniu zdarzeń niepożądanych w jednostkach ochrony zdrowia

W Stanach Zjednoczonych błędy medyczne powodują od 44 000 do 98 000 zgonów rocznie. Ich łączny koszt to 17 do 29 miliardów dolarów rocznie. Szacuje się, że w około 10% wszelkich hospitalizacji może dojść do wystąpienia zdarzenia niepożądanego, czyli uszczerbku na zdrowiu albo śmierci. Justyna Rutkowska opowiada o powodach i skali zdarzeń niepożądanych w Polsce.

Justyna Rutkowska

trener pracowników ochrony zdrowia, założyciel VERSO Instytutu Psychoterapii i Zdrowia

Psychoterapeuta psychodynamiczny, psycholog, psychoonkolog, trener pracowników ochrony zdrowia, dyrektor i założyciel VERSO Instytutu Psychoterapii i Zdrowia.
Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Związana z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i Krakowską Szkołą Psychoterapii Psychoanalitycznej. Uczyła i rozwijała się między innymi w Laboratorium Psychoedukacji oraz Grupie TROP.

Współpracuje z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, Towarzystwem Promocji Jakości w Krakowie, Fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń w Warszawie, Instytutem Psychoimmunologii w Warszawie oraz wieloma miejskimi, wojewódzkimi, klinicznymi, uniwersyteckimi szpitalami i jednostkami zdrowia w całej Polsce. Była trenerem psychologiczno-medycznego zespołu szkoleniowego projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019.

Prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady w zakresie higieny psychicznej, komunikacji, asertywności, wypalenia zawodowego, stresu a także zdarzeń niepożądanych oraz psychologicznej ergonomii bezpieczeństwa w ochronie zdrowia. Wspiera rozwój kompetencji zdrowej komunikacji wśród lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, ratowników medycznych, opiekunów, psychologów, psychoonkologów, studentów tych kierunków, pracowników rejestracji oraz administracji, a także pełnomocników ds. jakości, koordynatorów i ordynatorów w jednostkach ochrony zdrowia.

W ramach autorskiego projektu „Integracja życia” 2016 – 2018 jedno z siedmiu seminariów poświęcone było kulturze braku oskarżeń i braku stygmatyzacji. Zespół merytoryczny stanowili: prof. Jacek Santorski, lek. med. Jacek Kopeć, Barbara Kutryba, Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, Justyna Rutkowska.

Współpracowała m.in. z prof. Jerzym Vetulanim, Wojciechem Eichelbergerem, dr Agatą Norek, Justyną Pronobis-Szczylik, prof. Cezarym Szczylikiem, Jackiem Walkiewiczem, wieloma psychoterapeutami i psychoanalitykami w kraju

Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Justyny Rutkowskiej na Dniu Porażki 2020


Zainteresowanych tematem unikania zdarzeń niepożądanych w medycynie, lotnictwie, sporcie czy w innych obszarach zachęcamy do przeczytania książki „Metoda czarnej skrzynki” Mathew Syed-a.

Podcast

Słuchaj też na:



reklama własna