06. JUSTYNA RUTKOWSKA: Znaczenie komunikacji i pracy zespołowej w monitorowaniu zdarzeń niepożądanych w jednostkach ochrony zdrowia