dr Alicja Gniewek

Liderka projektu “Jak uczyć się na błędach? Scenariusze lekcji”

mail: alicja.gniewek@dobraporazka.pl


Doktor psychologii, wykładowczyni na Wydziale Psychologii UW, trenerka umiejętności miękkich. Z nauczycielami pracuje przy różnych projektach, systemowo starając się wpływać na zmiany w edukacji – zaczynając od zmiany nawyków żywieniowych dzieci, przez uczenie się na błędach i budowanie silnych zespołów nauczycielskich, kończąc na wspieraniu indywidualnego rozwoju nauczycieli i dyrekcji.

Projekt “Jak uczyć się na błędach? Scenariusze lekcji” jest dla mnie szczególnie ważny biorąc pod uwagę dobrostan uczniów. Porażki i błędy niosą za sobą ogromne koszty emocjonalne – wstyd, złość, poczucie winy, brak pewności siebie (nie tylko dla uczniów!). Podczas gdy, chociaż bywają trudne, można z nich nauczyć się o wiele więcej niż z sukcesów. Pokazanie i nauczenie tego uczniów (i tym samym nauczycieli!), że nawet jak dostaną przysłowiową “jedynkę”, to jest to okazja do wyciągnięcia wniosków i poprawy, niekoniecznie do samoobwiniania, jest dla mnie jednym z kluczowych elementów rozwijania silnego społeczeństwa.