Jak przekształcać błędy w wiedzę i zwiększać bezpieczeństwo organizacji?

webinar, 2 godz., w języku polskim lub angielskim

Cel szkolenia:

Zbudowanie wśród uczestników świadomości istoty i znaczenia kultury uczenia się na błędach w organizacji, która jest kluczowa z kilku powodów:

 • Pozwala na tworzenie bezpiecznego środowiska pracy, w którym pracownicy i menedżerowie starają się nie popełniać błędów i jednocześnie mają świadomość, że mogą się one przydarzyć i w takim przypadku zostaną sprawiedliwie potraktowani.
 • Promowane jest uczciwe podejście do wyciągania konsekwencji. Zamiast karania za nieumyślne błędy, organizacja skupia się na identyfikacji ich przyczyn i wdrażaniu rozwiązań systemowych, które zapobiegną ich powtórzeniu.
 • Wzmacniane jest poczucie odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, którzy czują się doceniani za swój wkład w rozwój organizacji, nawet jeśli popełniają błędy.
 • Zwiększa motywację i zaangażowanie pracowników. Pracownicy, którzy czują, że ich błędy są traktowane jako cenne źródło informacji, są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i wychodzenia poza strefę komfortu, co sprzyja rozwojowi osobistego i zawodowego.
 • Buduje pozytywną kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku. To z kolei prowadzi do poprawy morale i satysfakcji z pracy wśród pracowników.

Grupa docelowa:

Webinar skierowany jest do menedżerów i HR partnerów różnych sektorów biznesowych. Ma wesprzeć ich postawy i zachowania w budowaniu kultury uczenia się na błędach. 

Korzyści dla uczestników i organizacji z zastosowania podejścia zaprezentowanego na webinarze:

 • Zmniejszenie liczby błędów i wzmocnienie bezpieczeństwa organizacji. Pracownicy odważniej zgłaszają błędy bez obawy przed karą, co prowadzi do zmniejszenia liczby błędów i pozwala na szybsze identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla ludzi i organizacji oraz na podejmowanie działań zapobiegawczych.
 • Poprawa zaangażowania i motywacji pracowników. Kultura uczenia się na zwiększa zaangażowanie i motywację pracowników oraz wiarygodność organizacji, co prowadzi do jej lepszych wyników i relacji między pracownikami wszystkich szczebli.

W trakcie webinaru omówione zostaną:

 • istota kultury uczenia się na błędach i jej wpływ na organizację
 • rozumienie i znaczenie bezpieczeństwa psychicznego
 • koncepcja just culture (kultury sprawiedliwego traktowania)
 • model intencji osób zaangażowanych w błąd czy w niepowodzenie
 • konsekwencje błędu i niepowodzenia w kontekstach: środowiska, odpowiedzialności i osobistego zaangażowania pracowników wszystkich szczebli
 • korzyści i pułapki związane z budowaniem kultury uczenia się na błędach 

INFORMACJE DODATKOWE

 • webinar dostępny w językach polskim i angielskim
 • czas trwania: 2,5 godzin
 • dowolna liczba uczestników
 • możliwie nagranie do użytku wewnętrznego organizacji
 • kontakt: [email protected] lub telefon: 606 724 402