08. Iga Jendrych: Szukaj szans w trudnościach, a nie trudności w szansach

Jak nie popełniać porażek w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami…