JAK DOBRZE ROZMAWIAĆ I OPOWIADAĆ O BŁĘDACH I NIEPOWODZENIACH? (warsztaty stacjonarne)

szkolenie stacjonarne lub online (6 godz., język polski lub angielski)

Zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach, które pokażą, jak rozmawiać o porażkach, aby nie psuć opinii o sobie czy relacji z innymi ludźmi, ale wykorzystać je do usprawniania swoich działań i budowania zaufania jako osoba odpowiedzialna

Dla wielu osób rozmawianie o porażkach jest niekomfortowe. Bardzo źle się czują przedstawiając własne błędy czy niepowodzenia. Nie umieją też rozmawiać z innymi osobami, które popełniły jakieś błędy lub ich działania zakończyły się niepowodzeniem. Jeśli nie wiemy, jak je przeprowadzić, to jest trudne…

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest poznanie i trening metod rozmawiania o błędach oraz porażkach własnych i cudzych. 

Błędy i niepowodzenia są częścią naszego życia osobistego i zawodowego. Nie powinniśmy obawiać się, że możemy nieumyślnie popełnić błąd, bo zatruwa to nasze działania i ogranicza rozwój. W takie sytuacji chcemy uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji oraz liczymy na wsparcie i dobre słowo. 

Dla wielu osób rozmawianie o porażkach jest niekomfortowe. Bardzo źle się czują przedstawiając własne błędy czy niepowodzenia. Nie umieją też rozmawiać z innymi osobami, które popełniły jakieś błędy lub ich działania zakończyły się niepowodzeniem. Jeśli nie wiemy, jak je przeprowadzić, to może być to trudne.

Zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach, które pokażą, jak rozmawiać o porażkach, aby nie psuć opinii o sobie czy relacji z innymi ludźmi, ale wykorzystać je do usprawniania swoich działań i budowania zaufania jako osoba odpowiedzialna.

ZAKRES WARSZTATÓW

Uczestnicy poznają:

   • sposób rozmawiania o porażkach, który pozwala zminimalizować ryzyko trudnych emocji, a w zamian ułatwia budowanie dobrych relacji i zaufania
   • perspektywy różnych ról, stanowisk czy działów w rozmowach o porażkach
   • mierzalne korzyści z konstruktywnego rozmawiania o błędach

  i nauczą się:

    • przełamywać trudności w rozmawianiu o błędach i niepowodzeniach
    • czym jest dobra porażka i jak ją wykorzystać do rozwoju osobistego i organizacji
    • jak sobie radzić z emocjami w porażce
    • jak wykorzystać narzędzie Failowship do prowadzenia dobrych rozmów o błędach i niepowodzeniach
    • w  jaki sposób analizować porażki, wyciągać z nich wnioski i je wdrażać 

   Grupa docelowa:

   Zapraszamy wszystkie osoby, które z racji osobistych lub zawodowych ról mierzą się z potrzebą rozmawiania o błędach własnych i cudzych. W szczególności polecamy szkolenie:

   • zarządzającym zespołami pracowników (dyrektorom, menedżerom wszystkich szczebli)
   • środowisku IT: menedżerom projektów, Product Ownerom, Scrum Masterom, testerom i in.
   • członkom zespołów organizacyjnych i projektowych
   • sprzedawcom, konsultantom, obsłudze posprzedażowej
   • freelancerom, startupowcom, właścicielom przedsiębiorstw
   • HR menedżerom i partnerom

   Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestników i organizacji:

   Co tracimy, jeśli nie potrafimy dobrze rozmawiać o błędach i niepowodzeniach?

   • ukrywane są problemy i nieprawidłowości, które mogą doprowadzić do poważniejszych porażek
   • zachwiane jest poczucie bezpieczeństwa związane z konsekwencją takiej rozmowy
   • tłumione są trudne emocje, które mogą mieć negatywny wpływ na pracę i relacje
   • Pojawia się brak szacunku lub utrata autorytetu związane z ukrywaniem takich sytuacji
   • tracona jest cenna wiedza wyniesiona z już przeżytych sytuacji
   • brakuje odwagi do eksperymentowania, wychodzenia poza codzienną rutynę i próbowania nowych sposobów działania

   Co zyskujemy jeśli potrafimy dobrze rozmawiać o błędach i porażkach?

   • znacząco poprawiamy jakość i efektywność komunikacji i współpracy
   • podnosimy morale i zaufanie wśród pracowników i współpracowników
   • unikamy błędów i niepowodzeń dzięki doświadczeniom wyniesionym z przeżytych porażek
   • otwarta i szczera komunikacja na temat błędów sprzyja wymianie pomysłów i kreatywności
   • wspólna analiza błędów i porażek pomaga w identyfikacji ich przyczyn i wypracowywaniu skutecznych strategii zapobiegania im w przyszłości
   • otwarta komunikacja na temat błędów buduje kulturę odpowiedzialności, w której każdy członek zespołu bierze na siebie odpowiedzialność za swoje działania i uczy się na błędach innych.
   • pracownicy, którzy czują się bezpiecznie w wyrażaniu swoich obaw i popełnianiu błędów, są bardziej zmotywowani do podejmowania wyzwań i osiągania celów
   • otwarta i szczera komunikacja na temat błędów buduje zaufanie i wzajemny szacunek między członkami zespołu, co sprzyja tworzeniu silniejszych i bardziej produktywnych relacji.

   Informacje dodatkowe

   • warsztaty dostępne w językach polskim i angielskim
   • czas trwania: 6 godzin + przerwy
   • od 5 do 20 uczestników
   • w wersji online możliwość podzielenia warsztatów na 2 części po 3 godziny + 15 min przerwy
   • kontakt: [email protected] lub telefon: 606 724 402