JAK POMÓC DZIECIOM I MŁODZIEŻY RADZIĆ SOBIE Z BŁĘDAMI, NIEPOWODZENIAMI I WYZWANIAMI?

szkolenie stacjonarne lub online, 4 godz., w języku polskim

DOBRE PORAŻKI to takie niepowodzenia, które nie osłabiają naszej psychiki, ale ją wzmacniają. Które dają doświadczenie i odporność, aby lepiej radzić sobie z kolejnymi wyzwaniami!

Jak zamieniać „zwykłe porażki” w „dobre porażki”?
Damy Wam na to pomysły i narzędzia na naszych warsztatach!
 

Grupa docelowa:

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku około 8-14 lat na warsztaty, na których nauczycie się, jak skutecznie wspierać dzieci w radzeniu sobie z błędami, niepowodzeniami, wyzwaniami oraz niechcianymi konsekwencjami sukcesów. Ze względu na formułę spotkania maksymalna liczba uczestników to 15 osób

Cel warsztatów:

Na warsztatach zdobędziecie wiedzę i narzędzia do wsparcia dzieci w:

  • zrozumieniu, że niepowodzenia są okazją do rozwoju, co przyczyniają się do budowania u dzieci odporności emocjonalnej i umiejętności adaptacji do trudnych sytuacji
  • zbudowaniu u dzieci umiejętności radzenia sobie z przeżytymi niepowodzeniami i czekającymi na dzieci wyzwaniami 
  • umiejętności podejmowania przez dziecko rozsądnego ryzyka w kontrolowany sposób i czerpania nauk z nowych doświadczeń

Zakres warsztatów:

Spotkanie będzie podzielone na trzy części, każda skupiająca się na innym aspekcie radzenia sobie z porażkami i wyzwaniami. 

Część 1: Radzenie sobie z porażkami – perspektywa rodziców
Omówimy budowanie postaw pozwalających na skuteczne radzenie sobie z własnymi porażkami i wyzwaniami.  Rodzice uzyskają narzędzia i strategie pozwalające na konstruktywne przetwarzanie własnych porażek, co zwiększy ich odporność emocjonalną i pomoże w przekazywaniu tych wartości dzieciom.
Część 2: Jak wesprzeć dzieci po porażce
Wyposażymy rodziców w strategie wspierania dzieci w momencie doświadczania porażki. Rodzice nauczą się, jak budować przestrzeń dla dzieci, w której mogą one czuć się bezpiecznie wyrażając swoje emocje i ucząc się z doświadczeń. 
Część 3: Wzmocnienie umiejętności dzieci w radzeniu sobie z porażkami i podejmowaniem wyzwań
Ta część pomoże rodzicom zrozumieć, jak mogą kształtować w dzieciach zdolność do widzenia porażek jako okazji do nauki i rozwoju. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachęcać dzieci do stawiania sobie wyzwań, eksperymentowania i przezwyciężania przeszkód.

Dogrywka: Spotkanie online

Na warsztatach przedstawimy i częściowo przećwiczymy praktyczne narzędzia do pracy własnej lub z dziećmi. Zdajemy sobie sprawę, że samodzielne użycie tych narzędzi będzie rodziło praktyczne pytania. Dlatego na koniec warsztatów umówimy się na dodatkowe, 1,5-godzinne spotkanie online (bezpłatne), na którym będzie przestrzeń na zadanie pytań, wyjaśnienie wątpliwości oraz podzielenie się doświadczeniami z niepowodzeń i sukcesów!

INFORMACJE DODATKOWE

  • szkolenie stacjonarne lub online, dostępne w języku polskim
  • czas trwania: 4 godziny (z przerwami)
  • liczba uczestników: 5-15 osób
  • kontakt: [email protected] lub telefon: 606 724 402