11. Efektywność biznesowa: Maciej Sasin, Małgorzata Jasnoch, Urszula Rudzka-Stankiewicz, Sebastian Burgemejster