12. HR: Magdalena Brzus, Monika Rychcik-Leyk, Małgorzata Wasilewska, Agnieszka Grad