15. Relacje: Dominika Rossa, Katarzyna Dolak-Mazurek, Katarzyna Michałowska, Tomasz Zieliński