14. Zarządzanie projektami: Przemyslaw Surma, Hanna Wesołowska, Paulina Augustowska, Przemysław Kotecki