20. Teresa Ulanowska, Katarzyna Michałowska: Jak nauczyć dzieci czym jest dobra porażka?

Rozmowa o praktycznych zmianach procesu wychowawczego w kierunku lepszego zrozumienia czym jest dobra porażka. Odbijając się jak piłka tenisowa od perfekcjonizmu, do nieprzejmowania się tym, co się wydarza, odnajdziemy wspólnie w tym meczu właściwy balans.

Teresa Ulanowska

pedagog i socjolog, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny

Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa UAM, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pracującą również z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS. Trenerka myślenia krytycznego w edukacji oraz trenerka umiejętności społecznych TUS- SST.

Wspiera rodziców i nauczycieli w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz jako edukatorka Pozytywnej Dyscypliny. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, warsztaty dotyczące budowania zespołu i umiejętności pracy w grupie oraz warsztaty rozwijające kreatywność, adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Związana jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie jako studentka Szkoły Doktorskiej przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rozwoju kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych. Entuzjastka metod wspierających kompetencje przyszłości u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Współpracowała z portalami Natuli- Dzieci są Ważne, Akademia Rozwoju i Edukacji Majki Jeżowskiej, Fundacją EDU- klaster oraz z czasopismem „Trening Umiejętności Społecznych”.

Prowadzi blog Kierunek- Relacja oraz profil na Facebooku pod tą samą nazwą.

Entuzjastka myślenia wizualnego w edukacji.

Od kilkunastu lat czynna instruktorka ZHP. Autorka projektu HAUS (Harcerska Akademia Umiejętności Społecznych) adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonej defaworyzacją społeczną, łączącego elementy metody harcerskiej, arteterapii, terapii zajęciowej i TUS.

Wierzy, że fundamentem edukacji jest relacja oparta na empatii i szacunku oraz podejście skoncentrowane na zasobach i potencjale dziecka.

Katarzyna Michałowska

podcast Stacja Zmiana

Podcastuje na Stacja Zmiana. Dziennikarka, redaktorka, koordynatorka projektów, mentorka oraz trenerka. Jej pasją są murale i szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz praca z małżeństwami w oparciu o kurs pt.: Sztuka Pielęgnowania Małżeństwa.


reklama własna