Karty Failowship dla dzieci

Serdecznie zapraszamy do udziału w testowaniu kart Failowship dla dzieci! To narzędzie, za pomocą którego można na przykład pracować nad mentalnością, która pozwala na traktowanie błędów jako cennego źródła informacji i okazji do rozwoju.

CZYM SĄ KARTY FAILOWSHIP?

Karty Failowship to narzędzie do pracy z błędami i porażkami, które pozwala na ich skuteczne „przetwarzanie na wiedzę” i wykorzystanie w rozwoju.

Z ich pomocą możliwe jest przeprowadzenie procesu analizy błędu, polegającego na określeniu przyczyny i skutków danej porażki, a także wyciągnięciu wniosków i zaplanowaniu działań naprawczych.

Kartami Failowship można również pracować nad mentalnością, która pozwala na traktowanie błędów jako cennego źródła informacji i okazji do rozwoju.

Więcej informacji: dobraporazka.pl/failowship/

Z JAKICH POWODÓW TWORZYMY KARTY FAILOWSHIP DLA DZIECI?

Od kilku lat dostajemy zapytania, czy za pomocą tych kart można pracować z dziećmi?
Karty przygotowane były dla dorosłych – pod katem języka, grafiki czy sposobu korzystania z nich. Były stworzone przez praktyka biznesowego, przetestowane z dorosłym i dostrojone pod ich potrzeby i oczekiwania.

Chcąc zweryfikować, czy to narzędzie będzie wartościowe dla dzieci, przetestowaliśmy aktualną wersję kart przy pomocy doświadczonych pedagożek, pracujących z dziećmi na co dzień. Roboczo dostosowały one treści niektórych kart i ogólnie sposób pracy do dzieci.

Rezultaty tego ćwiczenia były na tyle dobre, że zdecydowaliśmy się na przygotowanie wersji kart dedykowanej do pracy z dziećmi i przetestować je przy udziale osób zajmujących się pracą z dziećmi. Testy mają pomóc na usprawnienie kart, dostosowanie do zrozumienia przez dzieci treści i formy kart, a także dowiedzenie się, jakie materiały pomocnicze warto dołączyć do kart.

W trakcie rozmów z rodzicami, pedagogami, psychologami, psychoterapeutami, trenerami czy rodzicami widzimy, że dzieci mają problem z radzeniem sobie z błędami i niepowodzeniami. Nawet drobne, przy braku wsparcia, często urastają do wagi poważnego problemu. 

Karty mają pomóc dorosłym wesprzeć dzieci w takich sytuacjach. Pomóc im nauczyć się, jak sobie radzić z błędami, niepowodzeniami, wyzwaniami czy tymi elementami sukcesu, które też mogą sprawiać problem. Na przykład dziecko może obawiać się, że nie da rady osiągnąć kolejnego sukcesu.

CO PLANUJEMY ZROBIĆ?

W chwili obecnej mamy gotową prototypową wersję kart.

Do 1. fazy testów poszukujemy 20-30 osób, pracujących zawodowo na co dzień z dziećmi w różnych rolach – nauczycieli, pedagogów, trenerów, psychologów. Do 31 marca chcemy wspólnie na podstawie testów wypracować (prawie) ostateczną wersję kart – od strony treści, wyglądu, określenia sposobów pracy, zawartości materiałów wspierających.

W ramach 2. fazy testów, którą chcemy rozpocząć w maju 2023, będziemy weryfikowali prawie docelową wersję kart, z poprawkami i pomysłami wyniesionymi z wcześniejszych testów, z większą grupą osób (do ok. 100), w tym z rodzicami.

Docelowo karty Failowship dla dzieci będą dostępne w sprzedaży, podobnie jak obecna wersja dla dorosłych. Zysk ze sprzedaży przeznaczony będzie na pokrycie kosztów wytworzenia kart oraz na działania statutowe Fundacji. Takie, jak na przykład prace nad kolejnymi pomysłami, których celem jest nauczenie dzieci i dorosłych, jak radzić sobie z niepowodzeniami i uczyć się na błędach.

ZAMKNĘLIŚMY ZAPROSZENIA DO TESTÓW

Na nasze zaproszenia do testów odpowiedziało ponad 20 osób, a zakwalifikowało się 19. Dołączą one do do grona osób testujących karty Failowship dla dzieci.

Jeśli chcecie na bieżąco otrzymywać informacje dotyczące projektu karty Failowship dla dzieci dołączcie do newslettera.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, uwagi, pomysły, krytykę, pochwały 😉 itp. – proszę o kontakt na poniższy adres mailowy.

Zapraszam do współpracy!

Jarek Łojewski
[email protected]