Firma bez strachu

Firma bez strachu, czyli dlaczego bezpieczeństwo psychiczne nie jest luksusem?

„Firma bez strachu” Amy C. Edmondson to książka, która dostarcza cennych spostrzeżeń na temat tego, jak firmy mogą wspierać środowisko zaufania, współpracy i innowacji, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia zaangażowania pracowników, produktywności i rentowności.

Jedną z głównych korzyści wynikających z lektury tej książki jest głębsze zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy. Edmondson definiuje bezpieczeństwo psychiczne jako wspólne poczucie bezpieczeństwa członków zespołu dla podejmowania ryzyka. Twierdzi ona, że to poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne do tworzenia kultury innowacji i uczenia się, ponieważ członkowie zespołu chętniej dzielą się swoimi pomysłami i podejmują ryzyko, gdy czują, że ich wkład zostanie doceniony i uszanowany.

Bezpieczeństwo psychiczne zespołu to odczuwalne przyzwolenie na szczerość.
To wspólne przekonanie członków zespołu, że można podejmować ryzyko, wyrażać swoje pomysły i obawy, zadawać pytania i przyznawać się do błędów – wszystko to bez obawy o negatywne konsekwencje.

Amy C. Edmondson

Kolejną korzyścią z lektury książki „Firma bez strachu” jest poznanie różnych strategii i praktyk, które firmy mogą wdrożyć, aby zwiększyć bezpieczeństwo psychiczne. Edmondson podaje liczne przykłady organizacji, które z powodzeniem stworzyły kulturę bezpieczeństwa, w tym Pixar, Google i Nuclear Submarine Service Marynarki Wojennej USA. Autorka oferuje również praktyczne wskazówki dla liderów i menedżerów, takie jak zachęcanie do otwartej komunikacji, aktywne poszukiwanie informacji zwrotnej i budowanie odporności na różnego rodzaju zawirowania.

Trzecią korzyścią płynącą z lektury tej książki jest lepsze zrozumienie roli, jaką porażki i uczenie się odgrywają w napędzaniu innowacji. Edmondson twierdzi, że firmy, które są zbyt skoncentrowane na unikaniu porażek, są mniej skłonne do podejmowania ryzyka i wprowadzania innowacji. Zamiast tego sugeruje, że liderzy powinni stworzyć kulturę, w której porażka jest postrzegana jako okazja do nauki i rozwoju, a pracownicy są zachęcani do eksperymentowania i podejmowania skalkulowanego ryzyka.

Jednym z kluczowych wniosków płynących z książki „Firma bez strachu” jest to, że bezpieczeństwo psychiczne nie jest tylko „miłym dodatkiem” w miejscu pracy – jest ono niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Jak pisze Edmondson: „W świecie, w którym niepewność i niejednoznaczność są normą, bezpieczeństwo psychiczne staje się jeszcze bardziej krytycznym czynnikiem efektywności grupy. Jeśli zespół nie może się wypowiedzieć, organizacja nie może się uczyć.

Kolejnym ważnym przesłaniem książki jest to, że tworzenie kultury bezpieczeństwa psychicznego nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłym procesem. Jak zauważa Edmondson, „Zbudowanie kultury bezpieczeństwa psychicznego wymaga czasu i wysiłku. Potrzeba celowej pracy, aby stworzyć i utrzymać zaufanie wśród członków zespołu.”. Jednak korzyści płynące z takiej kultury – zwiększona innowacyjność, zaangażowanie i rentowność – sprawiają, że wysiłek ten jest tego wart.

Wreszcie, „Firma bez strachu” zawiera praktyczne porady dla liderów i menedżerów, którzy chcą wspierać bezpieczeństwo psychiczne w swoim miejscu pracy. Edmondson zaleca takie strategie jak zadawanie pytań otwartych, zachęcanie do wyrażania odmiennych opinii i modelowanie wrażliwości. Jak pisze, „Liderzy, którzy modelują przejrzystość, przyznają się do błędów i demonstrują chęć uczenia się, tworzą środowisko, w którym inni czują się bezpiecznie, by robić to samo.”

Amy C. Edmondson - Firma bez strachu

Amy C. Edmondson

jest profesorem zarządzania w Harvard Business School oraz autorką wielu publikacji z dziedziny psychologii organizacyjnej. Jej prace skupiają się na zagadnieniach związanych z kulturą organizacyjną, zarządzaniem wiedzą oraz innowacjami. Edmondson jest cenionym ekspertem w dziedzinie psychologicznej bezpieczeństwa w miejscu pracy i bada wpływ tego zagadnienia na efektywność zespołów. Jest autorką kilku książek, w tym „The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth” (polska wersja: „Firma bez strachu”, która zdobyła uznanie wśród krytyków i czytelników. W swojej pracy Edmondson koncentruje się na badaniu sposobów, w jakie organizacje mogą tworzyć kulturę, która wspiera innowacje i rozwój, a także jak zachęcać do współpracy i dzielenia się wiedzą.

Photo Credit- Evgenia Eliseeva, CC BY-SA 2.0

Podsumowując, książka „Firma bez strachu” jest cennym źródłem informacji dla każdego, kto chce stworzyć kulturę bezpieczeństwa psychicznego w swoim miejscu pracy. Książka dostarcza przekonujących argumentów, dlaczego taka kultura jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym środowisku biznesowym, a także praktycznych wskazówek, jak ją wspierać. Jak pisze Edmondson, „Bezpieczeństwo psychiczne nie jest luksusem, jest koniecznością dla każdego zespołu, który chce odnieść sukces.”

„Firma bez strachu. Jak zbudować kulturę organizacyjną, w której bezpiecznie jest wyrażać pomysły, zadawać pytania i przyznawać się do błędów.”, Autorka: Amy C. Edmondson

Książkę kupisz tutaj: https://mtbiznes.pl/produkt/firma-bez-strachu