FuckUp Nights Trójmiasto vol. III – cz.4 – Jan Wyrwiński

Jan Wyrwiński opowiedział o tym, jak mając dobre intencje, wyższą wrażliwość i mało doświadczenia można skopać wiele rzeczy z zakresu HR

JAN WYRWIŃSKI Związany z branżą telekomunikacyjną od roku 2005. Jako pracownik Datera SA miał istotny wpływ na całościową koncepcję oraz późniejszy kształt platformy FreecoNet (obecnie jednej z linii biznesowych grupy Aiton Caldwell). Od 2009 roku stał na czele spółki FreecoNet SA. Do roku 2014 sprawował funkcję Prezesa Zarządu spółki Aiton Caldwell SA (po zmianie nazwy z FreecoNet SA), odpowiadał za bieżące funkcjonowanie spółki oraz jej rozwój. W związku z fuzją spółek Aiton Calwell SA oraz Datera SA, w czerwcu 2014 roku powołany został na stanowisko Wiceprezesa Zarządu połączonej organizacji, które zajmował do końca 2014 roku. Obecnie realizuje własne projekty z zakresu wytwarzania oprogramowania, edukacji oraz wspierania startup-ów w ich wzroście.

Więcej informacji: https://pl.linkedin.com/in/wyrwinski