Grzegorz Rączka

mail: grzegorz.raczka@dobraporazka.pl


Jestem edukatorem, marzycielem i kombinatorem, który po latach edukacji na inżyniera mechatronika zorientował się że lubi słuchać i obserwować ludzi.

Od 7 lat popularyzuje naukę w Centrum Nauki Kopernik gdzie w przestrzeni Laboratorium Fizycznego stara się realizować ideę wolnego eksperymentowania. Dąży do tego, aby każdy uczestnik zajęć mógł zrealizować dowolny pomysł badawczy, a następnie podejść krytycznie do całego procesu. Uważa, że nauka tkwiąca w takiej formie ma – w szczególności dla młodzieży – większą wartość niż wykłady ekspertów.

Żeby ten proces mógł się odbyć, konieczne jest pozbawione wstydu podejście do efektów swoich działań i oceny podjętych decyzji oraz zaufanie, że towarzyszący edukator będzie wspierać a nie krytykować. I dla budowy takiego podejścia dorzucam swoją cegiełkę pracując przy projekcie “Jak uczyć się na błędach? Scenariusze lekcji”.