Innowacje 2

Jak to się dzieje, że innowacje powstają dzięki porażkom?

Według badań platformy Miro, 62% liderów przedsiębiorstw uważa, że strach przed porażką hamuje innowacyjność w ich firmach. Przyjrzyjmy się, dlaczego skuteczni innowatorzy akceptują porażki jako część procesu?

Rzadko zdarza się, aby pierwszy szkic czegokolwiek odniósł natychmiastowy sukces. Wynika to z faktu, że innowacja wymaga prób i błędów — tworzenie, rozwijanie i wprowadzanie nowego produktu lub usługi oznacza ciągłe iterowanie w całym procesie.

Jednak porażka może być przerażająca: według badań platformy Miro, 62% liderów przedsiębiorstw uważa, że strach przed porażką hamuje innowacyjność w ich firmach.

Przyjrzyjmy się, dlaczego skuteczni innowatorzy akceptują porażki jako część procesu. Ucząc się na błędach i rozumiejąc, że pierwsza próba zawsze wymaga udoskonaleń, zbadamy moc porażki i to, jak jest ona fundamentalnym elementem rozwijania kolejnej wielkiej rzeczy.

Próbowanie i błądzenie jako drogi do odkryć

Innowacja z natury rzeczy polega na wkraczaniu na nieznane terytoria. Ta podróż rzadko jest liniowa lub przewidywalna. Charakteryzuje się raczej serią prób, błędów i kolejnych poprawek. Każda nieudana próba nie powinna być postrzegana jako porażka, ale jako cenne źródło informacji. Te porażki ukazują, co nie działa, zawężając ścieżki do tego, co może zadziałać.

W branżach od technologii po farmaceutyki, najbardziej przełomowe odkrycia często pojawiały się po licznych nieudanych próbach. Każda z tych porażek była krokiem w stronę rewolucyjnej innowacji, co podkreśla, że bez gotowości do ponoszenia porażek, potencjał na znaczące odkrycia znacznie się zmniejsza.

Proces prób i błędów nie polega tylko na akceptacji porażek, ale na aktywnym ich wykorzystywaniu jako narzędzia do nauki. Przesunięcie perspektywy z postrzegania porażki jako negatywnego wyniku na widzenie jej jako nieodzownej części drogi do innowacyjnego rozwiązania jest kluczowe. Sprzyja to kulturze eksperymentowania, gdzie skupiamy się na procesie odkrywania, a nie tylko na końcowym rezultacie. Takie podejście jest niezbędne w złożonych i szybko ewoluujących dziedzinach, gdzie „właściwa” odpowiedź nie zawsze jest oczywista i może wymagać powtórzenia wielu działań, aby ją odkryć.

Innowacje to zachęcanie do nauki na błędach

Każdy błąd w procesie innowacji to unikalna okazja do nauki, dostarczająca wglądów, których nie można uzyskać poprzez samą teorię. Skuteczni innowatorzy umieją mądrze „w porażki”, analizując je, ucząc się na nich i stosując te lekcje w przyszłych działaniach. Ten ciągły cykl działań, informacji zwrotnych, nauki i udoskonaleń ostatecznie prowadzi do udanej innowacji. To dzięki temu procesowi organizacje i jednostki rozwijają głębsze zrozumienie swojej dziedziny, potrzeb swoich klientów oraz dynamiki rynku.

Ponadto nauka na błędach buduje odporność i zdolność adaptacji – cechy niezbędne do długoterminowego sukcesu w nieustannie zmieniającym się krajobrazie biznesowym. Ta nauka nie polega tylko na korygowaniu tego, co poszło źle, ale także na zrozumieniu, dlaczego poszło źle. Głębokość zrozumienia sprzyja bardziej zaawansowanej zdolności innowacyjnej, pozwalając innowatorom przewidywać i minimalizować przyszłe wyzwania. Traktując porażki jako źródło nauki, firmy mogą ewoluować bardziej solidnie i zrównoważenie.

Innowacje 1

Zobacz nasze szkolenie: INTELIGENTNA PORAŻKA – ROZWÓJ PRZEZ BEZPIECZNE EKSPERYMENTOWANIE

Innowacje a budowanie kultury podejmowania ryzyka

Strach przed porażką może być znaczącą przeszkodą dla innowacji, gdyż tłumi kreatywność i zniechęca do podejmowania ryzyka. A to jest niezbędne, aby dokonywać przełomowych odkryć. Demonizowanie porażki tworzy środowisko, w którym ceni się bezpieczeństwo i konformizm zamiast odważnego myślenia. Jednak gdy organizacje normalizują porażkę i traktują ją jako integralną część procesu nauki, tworzą bezpieczną przestrzeń do podejmowania ryzyka.

Ta zmiana perspektywy zachęca pracowników do wyjścia ze swojej strefy komfortu i eksploracji nieprzetestowanych pomysłów bez ciągłego strachu przed konsekwencjami. Prowadzi to również do bardziej dynamicznej i innowacyjnej organizacji, przyciągając i zatrzymując najlepsze talenty, które często są zainteresowane miejscami pracy sprzyjającymi kreatywnej wolności i osobistemu rozwojowi.

W codziennym funkcjonowaniu biznesu, z jego kamieniami milowymi i wskaźnikami, podejmowanie ryzyka może wydawać się stratą czasu. W rzeczywistości jednak, pozwolenie na podejmowanie ryzyka może być strategicznym posunięciem, prowadzącym do długoterminowych korzyści, które przewyższają krótkoterminowe niepewności. Kiedy pracownicy są zachęcani do podejmowania przemyślanych ryzyk, są bardziej skłonni do wymyślania przełomowych pomysłów, które mogą popchnąć firmę do przodu.

Pierwsze szkice i próby rzadko są doskonałe

Zrozumienie, że perfekcja to podróż, a nie punkt wyjścia, zachęca do ciągłego iterowania i udoskonalania. Taka mentalność jest kluczowa jeśli chcemy uzyskać innowacje, ponieważ utrzymuje zespoły zmotywowane i skoncentrowane, nawet gdy początkowe próby nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. To właśnie wytrwałość w doskonaleniu często prowadzi do przełomów.

To podejście sprzyja również bardziej inkluzywnemu, różnorodnemu środowisku dla innowacji. Uznaje, że dobre pomysły mogą pochodzić z różnych źródeł i że często potrzebują czasu i pielęgnacji, aby w pełni się rozwinąć. Wartość iteracyjnego procesu oznacza, że organizacje zachęcają do szerszego zakresu pomysłów i rozwiązań, które mogą być stopniowo doskonalone. To nie tylko poprawia jakość innowacji, ale także zapewnia uwzględnienie bardziej zróżnicowanych perspektyw w procesie rozwoju.

Redefinicja porażki

Postrzeganie porażki jako części ścieżki nauki całkowicie zmienia jej koncepcję. Chodzi o zrozumienie, że porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu, lecz jego nieodzowną częścią. Ta perspektywa zachęca do bardziej metodycznego podejścia do innowacji, gdzie każdy krok, niezależnie od wyniku, jest wartościowym wkładem w podróż. Przez redefiniowanie porażki w ten sposób, organizacje mogą zachęcać do bardziej przemyślanej i znaczącej innowacji, gdzie ryzyka są podejmowane z inteligencją i rozwagą.

Zrozumienie i akceptacja porażki jest kluczowe dla tworzenia kultury, w której mają pojawiać się innowacje. Postrzegając porażkę jako niezbędną ścieżkę do odkryć, źródło nauki, czynnik umożliwiający podejmowanie ryzyka oraz naturalną część procesu iteracyjnego, organizacje mogą tworzyć środowisko, w którym innowacje kwitną.

na podstawie: https://miro.com/blog/failure-necessary-for-innovation/


reklama własna