JAK DOBRZE ROZMAWIAĆ O PORAŻKACH WŁASNYCH I CUDZYCH? Warsztaty stacjonarne lub online

Zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach, które pokażą, jak rozmawiać o porażkach, aby nie psuć opinii o sobie czy relacji z innymi ludźmi, ale wykorzystać je do usprawniania swoich działań i budowania zaufania jako osoba odpowiedzialna.

Szkolenia zamknięte

Liczba uczestników: 6-20 osób


CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest poznanie i trening metod rozmawiania o błędach oraz porażkach własnych i cudzych. 

Błędy i niepowodzenia są częścią naszego życia osobistego i zawodowego. Nie powinniśmy obawiać się, że możemy nieumyślnie popełnić błąd, bo zatruwa to nasze działania i ogranicza rozwój. W takie sytuacji chcemy uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji oraz liczymy na wsparcie i dobre słowo. 

Dla wielu osób rozmawianie o porażkach jest niekomfortowe. Bardzo źle się czują przedstawiając własne błędy czy niepowodzenia. Nie umieją też rozmawiać z innymi osobami, które popełniły jakieś błędy lub ich działania zakończyły się niepowodzeniem. Jeśli nie wiemy, jak je przeprowadzić, to może być to trudne.

Zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach, które pokażą, jak rozmawiać o porażkach, aby nie psuć opinii o sobie czy relacji z innymi ludźmi, ale wykorzystać je do usprawniania swoich działań i budowania zaufania jako osoba odpowiedzialna.

CO ZYSKUJEMY JEŚLI POTRAFIMY DOBRZE ROZMAWIAĆ O BŁEDACH I PORAŻKACH?

 • Znacząco poprawiamy jakość i efektywność komunikacji i współpracy
 • Podnosimy morale i zaufanie wśród pracowników i współpracowników
 • Unikamy błędów i niepowodzeń dzięki doświadczeniom wyniesionym z przeżytych porażek

A CO TRACIMY, JEŚLI NIE POTRAFIMY DOBRZE ROZMAWIAĆ O BŁĘDACH I NIEPOWODZENIACH?

 • Ukrywane są problemy i nieprawidłowości, które mogą doprowadzić do poważniejszych porażek
 • Zachwiane jest poczucie bezpieczeństwa związane z konsekwencją takiej rozmowy
 • Tłumione są trudne emocje, które mogą mieć negatywny wpływ na pracę i relacje
 • Pojawia się brak szacunku lub utrata autorytetu związane z ukrywaniem takich sytuacji
 • Tracona jest cenna wiedza wyniesiona z już przeżytych sytuacji
 • Brakuje odwagi do eksperymentowania, wychodzenia poza codzienną rutynę i próbowania nowych sposobów działania

ZAKRES WARSZTATÓW

Poznasz:

 • Sposób rozmawiania o porażkach, który pozwala zminimalizować ryzyko trudnych emocji, a w zamian ułatwia budowanie dobrych relacji i zaufania
 • Perspektywy różnych ról, stanowisk czy działów w rozmowach o porażkach
 • Mierzalne korzyści z konstruktywnego rozmawiania o błędach

Nauczysz się:

 • Przełamywać trudności w rozmawianiu o błędach i niepowodzeniach
 • Dobra porażka – jak ją wykorzystać do rozwoju osobistego i organizacji?
 • Emocje w porażce – jak sobie z nimi radzić?
 • Narzędzie Failowship – jak je wykorzystać do prowadzenia dobrych rozmów o błędach i niepowodzeniach?
 • Analizować porażki, wyciągać z nich wnioski i je wdrażać 

UCZESTNICY

Zapraszamy wszystkie osoby, które z racji osobistych lub zawodowych ról mierzą się z potrzebą rozmawiania o błędach własnych i cudzych. W szczególności polecamy szkolenie:

 • zarządzającym zespołami pracowników (dyrektorom, menedżerom wszystkich szczebli)
 • środowisku IT: menedżerom projektów, Product Ownerom, Scrum Masterom, testerom i in.
 • członkom zespołów organizacyjnych i projektowych
 • sprzedawcom, konsultantom, obsłudze posprzedażowej
 • freelancerom, startupowcom, właścicielom przedsiębiorstw

Tak było na wcześniejszych warsztatach!

Zachęcamy do włączenia warsztatów do programów rozwoju pracowników.

PROWADZENIE

Jarek Łojewski - foto by Łukasz Unterschuetz

Jarek Łojewski

Porażkolog. Założycielem Fundacji Dobra Porażka. Wspiera dorosłych w zakresie porażek osobistych i zawodowych, organizując warsztaty, wykłady, projektując narzędzia i metody wspierające skuteczne działania w zakresie eksperymentowania, zapobiegania błędom, radzenia sobie z porażkami oraz budowania porozumienia i dobrej komunikacji w tym zakresie.

Autor metody Failess (wyciąganie i wdrażanie nauk z przeżytych niepowodzeń i błędów) oraz kart Failowship (uczących  dobrego rozmawiania o błędach i porażkach). Opracował ponad 20 autorskich warsztatów z obszarów zarządzania kompetencjami zawodowymi, porażkologii, różnych aspektów prowadzenia projektów oraz budowania relacji IT i „reszta świata”.

W 2022 roku zaprojektował i poprowadził jedyne w Polsce zajęcia podyplomowe związane z porażkologią
na studiach z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 5 lat jest głównym organizatorem Dnia Porażki. W przeszłości zorganizował 28 spotkań FuckUp Nights. Wspiera przygotowywanie podobnych inicjatyw realizowanych wewnątrz różnych firm.

Od ponad 12 lat wspiera osoby i organizacje jako coach biznesowy, mentor, trener czy doradca. Pracuje zgodnie z regułami ICF i metodologią CoachWise. Pracował z osobami na każdym poziomie zawodowym: od stażystów do członków zarządu.


FORMA WARSZTATÓW

 • zadania indywidualne i w grupach 
 • ćwiczenia w parach i grupowe
 • praca z kartami Failowship
 • dyskusje i wykłady

WARUNKI ORGANIZACYJNE

 • formuła: online lub stacjonarna
 • czas trwania: 6-7 godzin (z przerwami; zależnie od liczby uczestników)
 • liczba uczestników: minimum: 6, maksymalnie: 20 osób
 • miejsce szkolenia: do ustalenia z zamawiającym
 • opcjonalnie: zestaw kart Failowship dla każdego uczestnika!!!

Zadzwoń lub napisz do nas w sprawie warsztatów!

Jarek Łojewski

[email protected]

tel: 606 724 402


Oferujemy również:

 • modyfikację i dostosowanie warsztatów do specyficznych potrzeb lub grup
 • organizacje warsztatów dla większych grup
 • uzupełnienie warsztatów o wsparcie mentoringowe lub doradcze

reklama własna