Regulamin dostępu do Archiwum Dobrej Porażki

Niniejszy Regulamin opisuje zasady dostępu do treści zawartych w wydzielonej części strony internetowej dobraporazka.pl, dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników.

Definicje:

 1. Fundacja – Fundacja Dobra Porażka, z siedzibą w Gdańsku. ul, Lęborska 3B, KRS: 758134
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem dobraporazka.pl
 3. Nabywca – osoba, która na podstawie zamówienia indywidualnego lub zbiorowego zakupiła i opłaciła dostęp do Archiwum
 4. Archiwum Dobrej Porażki (w skrócie: Archiwum) – materiały wideo, audio, tekstowe i inne, udostępnione w wydzielonej części strony dobraporazka.pl, dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników
 5. Użytkownicy – osoby mające dostęp do Archiwum, po zalogowaniu na podstawie adresu email i hasła

Paragraf 1. Dostęp do Archiwum Dobrej Porażki

 1. Dostęp do Archiwum uzyskują:
  • osoby, które opłaciły dostęp do Archiwum Dobrej Porażki
  • osoby, które nabyły bilety na wydarzenia zorganizowane przez Fundację, w których, zgodnie z ofertą przedstawioną w ramach takiego wydarzenia, w cenę wliczony był dostęp do Archiwum,
  • osoby, które otrzymały dostęp w ramach działań promocyjnych i partnerskich
  • prelegenci wydarzeń
  • wolontariusze, partnerzy, pracownicy i współpracownicy Fundacji Dobra Porażka
  • osoby indywidualne oraz pracownicy organizacji, które dokonały zakupu dostępu do Archiwum

łącznie zwani dalej Użytkownikami

 1. Dostęp do Archiwum możliwy jest po zarejestrowaniu się Użytkownika na stronie: dobraporazka.pl/rejestracja-uzytkownika z podaniem kodu dostępu, otrzymanego w ramach opcji opisanych w par.1, pkt. 2 niniejszego regulaminu oraz po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności strony dobraporazka.pl
 2. Katalog treści premium jest dostępny po wejściu na stronę dobraporazka.pl i kliknięciu na przycisk lub pozycję menu oznaczone „Archiwum Dobrej Porażki”.
 3. W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem należy opisać problem w mailu zaadresowanym na adres: [email protected] podając informacje o napotkanym problemie wraz z rzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu. Mail powinien być wysłany z adresu podanego przez Użytkownika jak opisano w par. 1 pkt. 2

Paragraf 2. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do treści udostępnionych w Archiwum Dobrej Porażki należą do Fundacji lub wskazanych osób i organizacji. Użytkownik ma prawo z nich korzystać w ramach dozwolonego użytku prywatnego. 
 2. Wykonywanie kopii materiałów, zdjęć (screenshotów) itp. oraz dokonywanie ich transkrypcji w celach innych niż użytek prywatny są zabronione.
 3. Zabronione udostępnianie jakichkolwiek treści Archiwum osobom, które nie są zrejestrowanymi Użytkownikami, w szczególności poprzez udostępnienie im loginu i hasła do konta użytkownika Archiwum.
 4. Zakazana jest publikacja całości lub części wypowiedzi lub treści zawartych w Archiwum, w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Fundacji. Zgodę taką można uzyskać kontaktując się na adres: [email protected]
 5. Powyższy zakaz nie dotyczy prowadzących wykłady, uczestników wywiadów i rozmów oraz osób cytowanych w artykułach.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do publikowania fragmentów lub całości treści Archiwum poza wydzieloną częścią strony dobraporazka.pl

Paragraf 3. Informacje końcowe

 1. Wszystkie materiały zawarte w Archiwum przygotowane i udostępniane są w dobrej wierze. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przez odbiorców.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego udostępniania fragmentów, części lub całości materiałów z Archiwum. Z tego tytułu nie przysługują Nabywcom żadne rekompensaty.
 4. Informacje o zmianach regulaminu będą przesłane do Użytkowników na podane adresy mailowe.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące regulaminu należy przesyłać do Fundacji mailem na adres: [email protected]

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2021