Agnieszka Nowak-Łojewska o pracy z Failowship Dam radę!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z kolejnego Spotkania z kartami Failowship Dam radę! Naszą gościnią była dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, nauczyciel akademicki, wykładowca; nauczyciel w klasach I-III. Autorka licznych publikacji na temat edukacji dzieci, ich potencjału i wiedzy osobistej. Propagatorka nowatorskich rozwiązań z wykorzystaniem myślenia krytyczno-twórczego. Organizatorka i realizatorka kilku krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-dydaktycznych. Organizatorka i wykonawczyni warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie rozwijania kompetencji miękkich. Współautorka materiałów e-learningowych na temat edukacji holistycznej.

Jej zainteresowania badawcze związane są z aktywnością i rozwojem dzieci i nauczycieli z wykorzystaniem założeń konstruktywizmu i konstrukcjonizmu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych (eksperyment pedagogiczny, sondaż diagnostyczny) i jakościowych (fenomenografia, action research, studium przypadku, badania partycypacyjne, strategia mozaikowa). Jest autorką licznych publikacji zorientowane na poznawanie dziecięcego doświadczenia i badawczej aktywności nauczycieli.

A co najważniejsze Agnieszka Nowak-Łojewska jest wielką fanką kart Failowship, którymi ma okazję pracować już od kilku miesięcy.

W trakcie webinaru podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami, obserwacjami, pomysłami i dobrymi praktykami z pracy z młodszymi dziećmi. 

Zapraszamy do obejrzenia!

Czym są karty Failowship Dam radę!

To narzędzie wspierające dzieci w podejmowaniu wyzwań i uczeniu się na porażkach oparte o koncepcję psychologii pozytywnej. Oferują one unikalne podejście w rozwijaniu odporności, inteligencji emocjonalnej i umiejętności rozwiązywania problemów.

Dzieci napotykając błędy lub niepowodzenia często starają się je ukryć, obawiając się, że mogą one negatywnie wpłynąć na ich wizerunek lub osiągnięcia. W takich sytuacjach wsparcie ze strony dorosłych – na przykład pedagogów, psychologów, terapeutów, rodziców – jest niezbędne. Karty te ułatwiają ważne rozmowy o życiowych wzlotach i upadkach, zmieniając każde doświadczenie w cenną lekcję rozwoju osobistego i sukcesu. Dzięki temu młodzi ludzie uczą się budować odwagę oraz zdolność radzenia sobie z wyzwaniami i przeciwnościami losu.

Failowship Dam radę!

Więcej informacji na temat naszych kart znajdziesz na stronie https://failowship.pl/dzieci/

Posłuchaj też innych webinarów i nagrań dotyczących kart Failowship i Faliowship Dam radę!


reklama własna