Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osób, grup i organizacji dzięki wykorzystaniu doświadczeń wyniesionych z popełnionych błędów oraz przeżytych niepowodzeń i porażek.

Cel główny realizowany jest poprzez:

  1. Promowanie postrzegania niepowodzeń i błędów jako elementów przedsiębiorczości i innowacyjności.
  2. Promowanie podejścia do przeżytych niepowodzeń i sukcesów jako cennego, praktycznego źródła zdobywania wiedzy i doświadczenia,
  3. Stymulowanie przedsiębiorczego myślenia i zachowań, poprzez zachęcanie ludzi do rozwijania i wcielania w życie nowych pomysłów, innowacyjności, przedsiębiorczości i eksperymentowania,
  4. Tworzenie możliwości dzielenia się doświadczeniami przez spotkania, coaching, mentoring, warsztaty czy szkolenia,
  5. Propagowanie kultury projektowania produktów i prowadzenia projektów z wykorzystaniem technik eksperymentowania
  6. Propagowanie dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem i wiedzą pochodzącą z doświadczania niepowodzeń i sukcesów,
  7. Organizację i umożliwianie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami, 
  8. Propagowanie idei ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu wiedzą.

Fundatorem Fundacji jest Jarosław Łojewski, który tematykę uczenia się z przeżytych porażek propaguje w Polsce od 2015 roku.

Dane Fundacji:

Fundacja Dobra Porażka
ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk

NIP: 5842779216
KRS: 0000758134

nr rachunku: 30 1090 1098 0000 0001 4136 5477

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rozpoczęcia działalności: 2018-11-19

Zarząd Fundacji:

Jarosław Łojewski – Prezes Zarządu

mail: [email protected]

tel. +48 606 724 402

 

Agnieszka Łojewska – Członek Zarządu

mail: [email protected]l