Fundacja Dobra Porażka to organizacja non-profit propagująca szeroko pojętą kulturę uczenia się na błędach, która jest niezbędna w budowaniu przyjaznego środowiska pracy, otwartości, innowacyjności, odwagi w działaniu i mierzeniu się z własną niedoskonałością.

W skrócie to, czym się zajmujemy, to…

Porażkologia

Nazwaliśmy tak ogół wiedzy, metod i działań edukacyjnych związanych z szeroko rozumianym podejściem do radzenia sobie z porażkami, niepowodzeniami czy błędami. W ogólności porażkologia obejmuje:

  • Zapobieganie porażkom – jak minimalizować ryzyko niepowodzenia
  • Eksperymentowanie – jak popełniać inteligentne porażki
  • Korekta kursu na porażkę – w jaki sposób zachować czujność i uwagę w trakcie działania
  • Reagowanie na porażkę – co i jak robić bezpośrednio po błędzie czy porażce
  • Recykling porażki – wyciąganie i wdrażanie doświadczeń z popełnionych błędów i przeżytych porażek

Dobre praktyki i badania

Prowadzimy własne badania, dzięki którym wiemy, z jakimi problemami związanymi z błędami i porażkami, osobistymi i zawodowymi, mierzą się ludzie w Polsce. Dzięki temu możemy przekazywać wiedzę oraz budować indywidualne i organizacyjne postawy i zachowania bazując na nie tylko na opisanych niżej pomysłach, ale też na wynikach badań.

Opieramy naszą pracę o koncepcję brilliant failure (pol. dobra porażka), którą zaproponował prof. Paul Louis Iske, twórca Institute for Brilliant Failures.

Mówi ona o tym, że gdy podejmujemy się realizacji (etycznych) celów i działamy z intencją osiągnięcia sukcesu to jednak może się jednak zdarzyć tak, że poniesiemy porażkę z powodu nieumyślnie popełnionych błędów, niecelowo złych decyzji lub z powodów od nas niezależnych. Musimy wówczas z tego wyciągnąć wnioski i wykorzystać je w przyszłych działaniach oraz podzielić się takim doświadczeniem z innymi. Dzięki temu zamieniamy „zwykłą porażkę” w „dobrą porażkę”.

Promujemy stosowanie kultury sprawiedliwego traktowania (just culture), którą opisał Sidney Dekker, zamiast kultury potępiania (blame culture).

Bazując na koncepcjach prof. Amy C. Edmondson pomagamy budować kulturę bezpieczeństwa psychicznego oraz wspieramy tworzenie środowiska, w którym możemy śmiało popełniać rozwijające nas inteligentne porażki.

Tworzymy metody i narzędzia

Od początku istnienia Fundacji tworzymy metody i narzędzia wspierające porażkologię i dające jej aspekt praktyczny, adresowane dla organizacji i osób:

  • Failess ( dawniej: 5Z) – metoda pozwalająca na skuteczne wyciąganie i wdrażanie nauk z przeżytych niepowodzeń i popełnionych błędów
  • Failowship – karty uczące dobrego rozmawiania o błędach i porażkach, wspierające w tym zakresie projekty czy bieżące działania biznesowe
  • Failowship dla dzieci – wersja kart Failowship do pracy z dziećmi
  • Premortem-historie – zestaw scenariuszy i opis ćwiczeń do metody uczącej dobrego rozpoznawania potencjalnych porażek w planowanych projektach (w trakcie opracowywania)

Organizujemy szkolenia

Prowadzimy działania skierowane do działów HR oraz menedżerów i kierowników projektów czy zespołów, aby swoją postawą i zachowaniem budowali w organizacjach kulturę uczenia się na błędach i tworzyli środowisko bezpiecznie dla szczerych i otwartych rozmów.

Na bazie doświadczeń badaczy i praktyków oraz własnych, wynikających z pracy z wieloma organizacjami mierzącymi się z negatywnym podejściem do błędów i porażek, proponujemy komercyjne warsztaty stacjonarne i online. Szkolimy i doradzamy w budowaniu kultury uczenia się na błędach. Doradzamy, jak określać granice, w których błędy i porażki są okazją do rozwoju, a kiedy wymagane jest wyciąganie niemiłych konsekwencji. Wskazujemy, jak budować atmosferę bezpieczeństwa psychicznego, która przez otwartość i szczerość polepsza jakoś relacji w organizacji, zwiększa jej innowacyjność i zmniejsza ryzyka.

Przygotowując się do realizacji szkoleń i projektów rozwojowych korzystamy ze sprawdzonych narzędzi ankietowych, aby zidentyfikować i zaadresować rzeczywiste potrzeby danej firmy i jej pracowników.

Spotkania z dobrą porażką w Twojej firmie

Pomagamy w firmach organizować wewnętrzne wydarzenia, w trakcie których pracownicy dzielą się swoim doświadczeniem z popełnionych błędów czy przeżytych niepowodzeń. Przygotowujemy pracowników do wystąpień, aby nie obawiali się podzielić się tym doświadczeniem. Wypracowane przez kilka lat podejście sprawia, że żadna z osób, które przygotowaliśmy, nie obawiała się opowiedzieć swojej historii, a słuchacze bardzo dobrze przyjęli przekazane w ten sposób doświadczenia.

Realizujemy takie wsparcie również w formule train the trainer, aby kolejne wydarzenia mogły być realizowane samodzielnie.

Prowadzimy zajęcia na uczelniach

Jarek Łojewski, założyciel Fundacji, jest autorem bodajże pierwszych w Polsce (a może i na świecie) zajęć z zakresu „Zarządzania porażkami”, realizowanych na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz zarządzania projektami (project management). Realizujemy te zajęcia aby propagować właściwe zachowania i postawy, związane z porażkologią.

Występujemy na wydarzeniach

Osoby współpracujące z Fundacją Dobra Porażka pojawiają się co roku na kilkunastu konferencjach, warsztatach, webinarach i innych wydarzeniach komercyjnych i niekomercyjnych, na których mają okazję promować wartości przekazywane przez Fundację. Propagujemy właściwe postawy i reakcje na porażkę wśród osób dorosłych, w firmach z różnych branż.

Co roku organizujemy Dzień Porażki

Jest to unikalna konferencja, w której nasi Prelegenci pomagają w budowaniu silnych, sprawnych, zwinnych organizacji, opartych na zaufaniu, szacunku i współpracy. Inspirujemy ludzi, aby potrafili wykorzystać swoje doświadczenia z sukcesów i porażek do nieustannego usprawniania działania. Uczestnicy Dnia Porażki to osoby zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym. Poszukujący ciekawych pomysłów, idei, inspiracji, aby lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania i wykorzystać swoje doświadczenia z przeszłości.

Założycielem Fundacji Dobra Porażka, jest Jarek Łojewski, który od 2014 roku zajmuje się uświadamianiem ludzi i organizacji, jaką rolę porażki mają w ich rozwoju.

 


Logotypy do pobrania

Aby pobrać logo: kliknij na wybrane, powiększ je i zapisz grafikę, która się pojawi.