webinar porozmawiajmy o porażkach

Porozmawiajmy o porażkach!

webinar dla firm i organizacji

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom, jak efektywnie radzić sobie z porażkami w środowisku biznesowym, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i menedżerskim. Uczestnicy nauczą się, jak konstruktywnie komunikować porażki, odpowiednio na nie reagować oraz tworzyć kulturę otwartości i bezpieczeństwa psychicznego w miejscu pracy.

Grupa docelowa:

Jest to uniwersalne szkolenie, skierowane jest do pracowników i menedżerów różnych sektorów biznesowych. Rekomendujemy, aby udział wzięli równocześnie pracownicy i menedżerowie.

Korzyści z udziału w webinarze dla uczestników i organizacji:

Rozwój umiejętności zachowania się w przypadku błędu czy niepowodzenia
Uczestnictwo w szkoleniu rozwija kompetencje w efektywnym radzeniu sobie z błędami i porażkami. Przyczynia się do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań zarówno pracowników, jak i menedżerów, umacniając tym samym współpracę w zespole.

Budowanie silnych i zdrowych relacji w pracy
Webinar promuje kulturę otwartości i wzajemnego wspierania się, umożliwiając budowanie trwałych relacji między wszystkimi członkami organizacji, co tworzy zdrowszą atmosferę w miejscu pracy.

Otwarta komunikacja jako narzędzie zarządzania ryzykiem
Szkolenie podkreśla znaczenie otwartej komunikacji o błędach i niepowodzeniach. To pozwala na szybsze identyfikowanie i skuteczniejsze zarządzanie ryzykami, minimalizując potencjalne problemy i straty.

Wzmacnianie odporności organizacji
Promowanie podejścia, w którym błędy są postrzegane jako okazje do nauki, zwiększa odporność organizacji na zmiany i nieoczekiwane wyzwania, zapewniając lepsze przygotowanie do pojawiających się problemów.

 • Jak warto podchodzić do porażki?

  Dyskusja z uczestnikami z wykorzystaniem błyskawicznych ankiet i chatu.

  • Definicja porażki i jej aspekty
  • Zamknięte i otwarte podejście ludzi do porażki – z czego wynikają i jakie mogą mieć konsekwencje?
  • Jak przeformatować porażkę na konkretną wartość dla ludzi i organizacji?
 • Bezpieczeństwo psychiczne

  Przedstawienie koncepcji i elementów bezpieczeństwa psychicznego. Dyskusja z uczestnikami na temat tworzenia bezpieczeństwa psychicznego za pośrednictwem chatu i/lub błyskawicznych ankiet.

  • Wprowadzenie do koncepcji bezpieczeństwa psychicznego i jego znaczenia w organizacji.
  • Dyskusja na temat elementów najbardziej i najmniej skutecznych w tworzeniu bezpiecznego psychicznie środowiska współpracy
 • Postępowanie po błędzie

  Interaktywne ćwiczenie-symulacja z wykorzystaniem chatu, na kanwie historii błędu/porażki pracownika, dostosowanej do branży zamawiającego.

  • Jak pracownik najczęściej podchodzi, a jak powinien podejść do popełnionego błędu?
  • Jakiego zachowania pracownik może spodziewać się ze strony menedżera, a jakich oczekuje?
  • Z jakimi podejściami do porażek spotykają się menedżerowie, a jakich powinni oczekiwać? Co mogą zrobić, aby te oczekiwania zostały spełnione? i co mogą zrobić, aby te
  • Ćwiczenie interaktywne: symulacja sytuacji, w której pracownik przyznaje się do błędu – role play.
  • Dyskusja na temat najlepszych praktyk dotyczących reagowania na błędy i niepowodzenia.

LICZBA UCZESTNIKÓW

 • dowolna liczba uczestników
 • rekomendujemy, aby udział wzięli równocześnie pracownicy i menedżerowie.

CZAS TRWANIA

do 2 godzin (w zależności od zaangażowania grupy)

FORMUŁA SPOTKANIA

 • dyskusje i wspólna praca całej grupy
 • błyskawiczne ankiety pozwalające skupić się na najważniejszych aspektach omawianego tematu
 • interaktywne zadania do wykonania na czacie, pozwalające uczestnikom na aktywny udział w zajęciach
 • symulacja sytuacji z błędem lub porażką. w oparciu o historię dostosowaną do specyfiki branż
 • wspólne ocenianie i wypracowywanie postaw względem porażki, odpowiednich dla danej organizacji

ZAINTERESOWANI?

Napiszcie do nas – [email protected]
Zaproponujcie termin/y i wielkość grupy.
Podajcie swój telefon – odezwiemy się jak najszybciej!

Opinie uczestników

Zazwyczaj uruchamiam takie webinary i słucham „jednym uchem” zajmując się bieżącymi sprawami. Tym razem uważnie słuchałam i brałam udział w całym webinarze.

Ciekawy temat, bo porażka jest niejako wpisana w nasze życie. Dowiedziałam się konkretnych informacji czym jest porażka i jak zmieniać swoje myślenie z negatywnego na pozytywne w tym temacie, a także jak pomagać innym po porażce. Dziękuję.

Ciekawe i potrzebne spotkanie. Treść przekazana w ciekawy sposób.

Fajne, merytoryczne szkolenie, angażujące uczestników.

Bardzo pożyteczne i z życia wzięte szkolenie. Prosimy o więcej tego typu szkoleń.