POROZMAWIAJMY O PORAŻKACH

Interaktywne szkolenie online, skierowane do pracowników i menedżerów.

Rozwija kompetencje w efektywnym radzeniu sobie z błędami i porażkami.

Przyczynia się do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań zarówno pracowników, jak i menedżerów, umacniając tym samym współpracę w zespole.

  • online, 2 godziny, dowolna liczba uczestników

PODSTAWY BUDOWANIA KULTURY UCZENIA SIĘ NA BŁĘDACH

Warsztaty stacjonarne dla pracowników działów HR, menedżerów zespołów lub projektów.

Celem jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i narzędzia niezbędne do budowania i promowania kultury uczenia się na błędach w organizacji lub zespole. 

Omówienie podstawowych zagadnień oraz ćwiczenie sprawdzonych metod i narzędzi, które pomogą w podejmowaniu praktycznych działań i wprowadzaniu zmian kulturowych.

  • stacjonarne, 2 dni, 5-20 uczestników