Nauka z porażek: klucz do sukcesu w przyszłości

W świecie, który z natury unika ryzyka i traktuje porażkę jako coś wstydliwego, Terence Mauri, założyciel Hack Future Lab, oraz Amy C. Edmondson, psycholog organizacji, przekonują nas, że nauka z porażek jest kluczem do przyszłego sukcesu.

W kontekście nadchodzącej książce Edmondson, „The Right Kind of Wrong: Why Learning to Fail Can Teach Us to Thrive” („Prawo do błędu: Dlaczego nauka z porażek uczy nas przetrwania”), Terence i Amy podejęli rozmowę o znaczeniu nauki z porażek. Wskazują na społeczną niechęć do podejmowania ryzyka i postrzeganie porażki jako znaku hańby. Podkreślają potrzebę zmiany nastawienia – z unikania porażek na dążenie do ważnych celów i podejmowanie przemyślanych ryzyk.

Bezpieczeństwo psychologiczne to wspólne przekonanie członków zespołu, że można podejmować ryzyko, wyrażać swoje pomysły i obawy, zadawać pytania i przyznawać się do błędów – wszystko to bez obawy o negatywne konsekwencje. Termin ten rozpropagowałą Amy C. Edmondson, profesor Harwardu, w swojej książce „Firma bez strachu”.

Nowa książka autorki, która rozpropagowała pojęcie: bezpieczeństwo psychologiczne

Edmondson mówi, że kultura pośpiechu i wysokie oczekiwania dotyczące hiperprędkości i hiperdostarczania mogą utrudniać bezpieczeństwo psychologiczne i zniechęcać ludzi do otwartego rozmawiania. W kulturze skupionej na płytkiej pracy i płytkim skupieniu, głęboka praca i głębokie skupienie, które są niezbędne dla bezpieczeństwa psychologiczne, często są pomijane. Kiedy ludzie są w „trybie pośpiechu”, mogą priorytetowo traktować szybkie wyniki kosztem otwartego dialogu i współpracy. To może prowadzić do pomniejszenia znaczenia bezpieczeństwa psychologicznego i utrudniać jakość kontaktów. Aby stworzyć środowisko, w którym bezpieczeństwo psychologiczne się rozwija, niezbędne jest zachęcanie do głębokiej pracy, głębokiego skupienia i wysokiej jakości rozmów, które pozwalają na wrażliwość, przedstawianie w otwarty sposób informacji zwrotnych oraz na patrzenie na problemy z różnorodnych perspektyw.

Mauri zwraca uwagę na brak bezpieczeństwa psychologicznego w wielu miejscach pracy, co może prowadzić do stresu i wypalenia. Bezpieczeństwo psychologiczne jest kluczowe dla zdrowego i produktywnego środowiska pracy, a jego brak może prowadzić do stresu i wypalenia zawodowego.

Edmondson dodaje: „Jest postęp i miejsce na poprawę w kształtowaniu zrównoważonych kultur o wysokim bezpieczeństwie psychologicznym od czasu pandemii. Pozytywnym aspektem jest to, że teraz jest prawie powszechne świadomość znaczenia bezpieczeństwa psychologicznego w kręgach biznesowych. Ludzie rozumieją, że kiedy jednostki nie mówią lub nie wykorzystują pełni swojego potencjału w pracy, utrudnia to wydajność i innowacje. Jednak istnieje ryzyko, że bezpieczeństwo psychologiczne stanie się terminem obejmującym wszystko, od równowagi między życiem zawodowym a prywatnym do zdrowia psychicznego. Aby naprawdę wprowadzić bezpieczeństwo psychologiczne, organizacje muszą iść poza inicjatywy na powierzchni i stworzyć ekosystem, w którym bezpieczeństwo psychologiczne jest priorytetem na wszystkich poziomach. Wymaga to zaangażowania kierownictwa, szkoleń, mechanizmów informacji zwrotnych, odpowiedzialności i ciągłego nastawienia na naukę.”

Nauka z porażek jest nie tylko możliwa, ale i niezbędna. To jest prawdziwa lekcja, którą musimy zrozumieć i wdrożyć w naszych codziennych działaniach. Niezależnie od tego, czy jesteśmy liderami, pracownikami, czy studentami, musimy nauczyć się, że porażka jest częścią procesu uczenia się i rozwoju.

opracowano na podstawie: https://thinkers50.com/blog/why-learning-to-fail-well-can-help-us-to-thrive/


reklama własna