15. Teresa Ulanowska, Ula Lizak, Agnieszka Nowak-Łojewska, Jarek Łojewski: Karty Failowship do pracy z dziećmi

Zapraszamy na przedpremierowe spotkanie z osobami, które stworzyły wersję kart Failowship przeznaczoną do pracy z dziećmi.

Dowiecie się, jakie spektakularne rezultaty pracy z kartami zaobserwowano w testach, jak reagują na nie osoby zajmujące się zawodowo pracą z dziećmi, a przede wszystkim same dzieci!

Teresa Ulanowska

pedagog i socjolog, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063632735453

Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa UAM, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pracującą również z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS. Trenerka myślenia krytycznego w edukacji oraz trenerka umiejętności społecznych TUS- SST.

Wspiera rodziców i nauczycieli w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz jako edukatorka Pozytywnej Dyscypliny. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, warsztaty dotyczące budowania zespołu i umiejętności pracy w grupie oraz warsztaty rozwijające kreatywność, adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Związana jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie jako studentka Szkoły Doktorskiej przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rozwoju kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych. Entuzjastka metod wspierających kompetencje przyszłości u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Współpracowała z portalami Natuli- Dzieci są Ważne, Akademia Rozwoju i Edukacji Majki Jeżowskiej, Fundacją EDU- klaster oraz z czasopismem „Trening Umiejętności Społecznych”.

Prowadzi blog Kierunek- Relacja oraz profil na Facebooku pod tą samą nazwą.

Entuzjastka myślenia wizualnego w edukacji.

Od kilkunastu lat czynna instruktorka ZHP. Autorka projektu HAUS (Harcerska Akademia Umiejętności Społecznych) adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonej defaworyzacją społeczną, łączącego elementy metody harcerskiej, arteterapii, terapii zajęciowej i TUS.

Wierzy, że fundamentem edukacji jest relacja oparta na empatii i szacunku oraz podejście skoncentrowane na zasobach i potencjale dziecka.

Ula Lizak

Logopeda, terapeuta dzieci z ASD, autorka popularnych grafik „Rozmowy Mamy Kurki”

https://www.facebook.com/RozmowyMamyKurki

Mama dwójki dzieci, logopeda, terapeuta, oligofrenopedagog, trener TUS, specjalista ds. dysleksji i autyzmu. Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, z ASD, w kraju i za granicą (USA, Anglia).

Właścicielka Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego w Gorlicach. Miłośniczka myślenia wizualnego, neurodydaktyki. Wspiera edukację dzieci i młodzieży prowadząc warsztaty: ,,Ortografia z mazakiem”, ,,Notatki wizualne” w szkołach podstawowych.

Od 9 lat wykładowca na studiach podyplomowych (Logopedia” oraz ,,Spectrum autyzmu i Zespołu Aspergera – diagnoza, terapia, edukacja”). Prowadzi także szkolenia rad pedagogicznych oraz spotkania z rodzicami, na temat stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży.

Autorka serii rysunków terapeutycznych: ,,Rozmowy Mamy Kurki”, ,,Dylematy z kanapy”, ,,Piątkowe ważności”. Tworzy poradniki dla rodziców, plakaty psychoedukacyjne, kolejne edycje limitowanych magnesów.

Agnieszka Nowak – Łojewska

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, nauczyciel akademicki, wykładowca; nauczyciel w klasach I-III; autorka licznych publikacji na temat edukacji dzieci, ich potencjału i wiedzy osobistej; propagatorka nowatorskich rozwiązań z wykorzystaniem myślenia krytyczno-twórczego; organizatorka i realizatorka kilku krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-dydaktycznych; organizatorka i wykonawczyni warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie rozwijania kompetencji miękkich; współautorka materiałów e-learningowych na temat edukacji holistycznej.

Zainteresowania badawcze związane są z aktywnością i rozwojem dzieci i nauczycieli z wykorzystaniem założeń konstruktywizmu i konstrukcjonizmu. Doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych (eksperyment pedagogiczny, sondaż diagnostyczny) i jakościowych (fenomenografia, action research, studium przypadku, badania partycypacyjne, strategia mozaikowa). Liczne publikacje zorientowane na poznawanie dziecięcego doświadczenia i badawczej aktywności nauczycieli.

Jarek Łojewski

założyciel Fundacji Dobra Porażka

https://www.linkedin.com/in/jaroslawlojewski/

Założyciel i prezes Fundacji Dobra Porażka. Misją Fundacji jest wspierane szybszego rozwoju organizacji i ludzi dzięki umiejętności skutecznego zdobywania doświadczeń wyniesionych z przeżytych porażek. Pomysłodawca i organizator konferencji Dzień Porażki. Autor metody 5Z, która jest uporządkowanym sposobem uczenia się z porażek. Twórca Failowship – pierwszych na świecie kart uczących dobrego rozmawiania o porażkach.

Autor kilkudziesięciu artykułów dot. praktycznych aspektów uczenia się na błędach. Prelegent na TEDxGdynia oraz szeregu innych konferencji  IT. Zorganizował m.in. 28 spotkań FuckUp Nights oraz cztery edycje Dnia Porażki