15. Teresa Ulanowska, Ula Lizak, Agnieszka Nowak-Łojewska, Jarek Łojewski: Karty Failowship do pracy z dziećmi

Zapraszamy na przedpremierowe spotkanie z osobami, które stworzyły wersję kart Failowship przeznaczoną do pracy z dziećmi.

Dowiecie się, jakie spektakularne rezultaty pracy z kartami zaobserwowano w testach, jak reagują na nie osoby zajmujące się zawodowo pracą z dziećmi, a przede wszystkim same dzieci!

Teresa Ulanowska

pedagog i socjolog, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063632735453

Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa UAM, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pracującą również z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS. Trenerka myślenia krytycznego w edukacji oraz trenerka umiejętności społecznych TUS- SST.

Wspiera rodziców i nauczycieli w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz jako edukatorka Pozytywnej Dyscypliny. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, warsztaty dotyczące budowania zespołu i umiejętności pracy w grupie oraz warsztaty rozwijające kreatywność, adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Związana jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie jako studentka Szkoły Doktorskiej przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rozwoju kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych. Entuzjastka metod wspierających kompetencje przyszłości u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Współpracowała z portalami Natuli- Dzieci są Ważne, Akademia Rozwoju i Edukacji Majki Jeżowskiej, Fundacją EDU- klaster oraz z czasopismem „Trening Umiejętności Społecznych”.

Prowadzi blog Kierunek- Relacja oraz profil na Facebooku pod tą samą nazwą.

Entuzjastka myślenia wizualnego w edukacji.

Od kilkunastu lat czynna instruktorka ZHP. Autorka projektu HAUS (Harcerska Akademia Umiejętności Społecznych) adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonej defaworyzacją społeczną, łączącego elementy metody harcerskiej, arteterapii, terapii zajęciowej i TUS.

Wierzy, że fundamentem edukacji jest relacja oparta na empatii i szacunku oraz podejście skoncentrowane na zasobach i potencjale dziecka.

Ula Lizak

Logopeda, terapeuta dzieci z ASD, autorka popularnych grafik „Rozmowy Mamy Kurki”

https://www.facebook.com/RozmowyMamyKurki

Mama dwójki dzieci, logopeda, terapeuta, oligofrenopedagog, trener TUS, specjalista ds. dysleksji i autyzmu. Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, z ASD, w kraju i za granicą (USA, Anglia).

Właścicielka Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego w Gorlicach. Miłośniczka myślenia wizualnego, neurodydaktyki. Wspiera edukację dzieci i młodzieży prowadząc warsztaty: ,,Ortografia z mazakiem”, ,,Notatki wizualne” w szkołach podstawowych.

Od 9 lat wykładowca na studiach podyplomowych (Logopedia” oraz ,,Spectrum autyzmu i Zespołu Aspergera – diagnoza, terapia, edukacja”). Prowadzi także szkolenia rad pedagogicznych oraz spotkania z rodzicami, na temat stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży.

Autorka serii rysunków terapeutycznych: ,,Rozmowy Mamy Kurki”, ,,Dylematy z kanapy”, ,,Piątkowe ważności”. Tworzy poradniki dla rodziców, plakaty psychoedukacyjne, kolejne edycje limitowanych magnesów.

Agnieszka Nowak – Łojewska

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, nauczyciel akademicki, wykładowca; nauczyciel w klasach I-III; autorka licznych publikacji na temat edukacji dzieci, ich potencjału i wiedzy osobistej; propagatorka nowatorskich rozwiązań z wykorzystaniem myślenia krytyczno-twórczego; organizatorka i realizatorka kilku krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-dydaktycznych; organizatorka i wykonawczyni warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie rozwijania kompetencji miękkich; współautorka materiałów e-learningowych na temat edukacji holistycznej.

Zainteresowania badawcze związane są z aktywnością i rozwojem dzieci i nauczycieli z wykorzystaniem założeń konstruktywizmu i konstrukcjonizmu. Doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych (eksperyment pedagogiczny, sondaż diagnostyczny) i jakościowych (fenomenografia, action research, studium przypadku, badania partycypacyjne, strategia mozaikowa). Liczne publikacje zorientowane na poznawanie dziecięcego doświadczenia i badawczej aktywności nauczycieli.

Jarek Łojewski

założyciel Fundacji Dobra Porażka

https://www.linkedin.com/in/jaroslawlojewski/

Założyciel i prezes Fundacji Dobra Porażka. Misją Fundacji jest wspierane szybszego rozwoju organizacji i ludzi dzięki umiejętności skutecznego zdobywania doświadczeń wyniesionych z przeżytych porażek. Pomysłodawca i organizator konferencji Dzień Porażki. Autor metody 5Z, która jest uporządkowanym sposobem uczenia się z porażek. Twórca Failowship – pierwszych na świecie kart uczących dobrego rozmawiania o porażkach.

Autor kilkudziesięciu artykułów dot. praktycznych aspektów uczenia się na błędach. Prelegent na TEDxGdynia oraz szeregu innych konferencji  IT. Zorganizował m.in. 28 spotkań FuckUp Nights oraz cztery edycje Dnia Porażki


reklama własna