12. Marta Boczkowska, Katarzyna Bugla: Jak uczyć się na błędach, a nie błędów?

W trakcie spotkania rozmawiamy o tym jak wpływają na nas kryzysy życiowe i trudności oraz jak najlepiej wyciągnąć z nich naukę. Jako psycholog kliniczny Marta Boczkowska opowiada o temacie również z perspektywy nauki.

Marta Boczkowska

Specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana interwentka kryzysowa, psychodietetyczka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej chorób somatycznych. Pracuje w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Praktykę kliniczną łączy z pracą badawczo-dydaktyczną. Jest badaczką w Instytucie Psychologii Państwowej Akademii Nauk. Współpracuje z Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi Uniwersytetu SWPS. Dwukrotnie wyróżniona stypendium Narodowego Centrum Nauki.

Pracuje z osobami, które doświadczyły traumy i kryzysu m.i.n. utraty zdrowia, utraty chęci życia, uległy wypadkowi komunikacyjnemu, doznały kataklizmu, katastrofy, przemocy, są w trakcie rozwodu, rozstania. Wspiera pacjentów z depresją, zaburzeniami lękowymi, PTSD i zaburzeniami odżywiania. Jest współautorką programów promocji zdrowia skierowanych do populacji oraz grup zawodowych takich jak: pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele, pracownicy służb mundurowych, pracownicy korporacji.

Katarzyna Bugla

HRowiec z powołania

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-bugla-6320692/

Karierę zawodową rozpoczęłam jako logistyk, ale serce należało do HR. Dlatego też od kilkunastu lat spełniam się jako człowiek „od ludzi” w międzynarodowych organizacjach.

Jestem pasjonatką odkrywania potencjału i talentów w ludziach.

Bliskie są mi również założenia psychologii pozytywnej, szczególnie dbałość o kapitał psychologiczny pracowników.

Jestem certyfikowaną trenerką FRIS, co pozwala mi spełniać się w prowadzeniu warsztatów i odkrywaniu naturalnych mocnych stron w uczestnikach.


reklama własna