PODSTAWY BUDOWANIA KULTURY UCZENIA SIĘ NA BŁĘDACH

szkolenie stacjonarne, 2 dni

Budowanie kultury akceptacji błędów jest niezbędne w nowoczesnych organizacjach, gdyż sprzyja kreatywności, innowacyjności i rozwojowi pracowników. Istotne jest, aby pracownicy czuli wsparcie organizacji w przypadku błędów, co zwiększa ich zaangażowanie i przyczynia się do obniżenia długoterminowych kosztów, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy błędy są ignorowane. Ważne jest również, aby pracownicy nie bali się surowych konsekwencji za błędy, oczekując wsparcia, które pomoże im zrozumieć i poprawić swoje działania.

Kluczową rolę odgrywają tu liderzy i menedżerowie, którzy przez swoje zachowanie powinni być wzorem w uczeniu się na własnych błędach.

Kultura organizacji uczącej się na błędach ma bezpośredni wpływ na dobrostan pracowników, pozytywnie wpływając na ich zdrowie psychiczne, zwiększając satysfakcję z pracy, polepszają relacje międzyludzkie i zaangażowanie w pracę.

Cel warsztatów

Celem naszych warsztatów jest wyposażenie liderów wewnętrznych w praktyczne umiejętności i narzędzia niezbędne do budowania i promowania kultury uczenia się na błędach w organizacji. Chcemy zainspirować i przygotować uczestników do pełnienia roli ambasadorów zmian, którzy będą wspierać pracowników w rozwijaniu postaw otwartości, akceptacji błędów i ciągłego doskonalenia.

Podzielimy się sprawdzonymi metodami i narzędziami, które pomogą w podejmowaniu praktycznych działań i wprowadzaniu zmian kulturowych w miejscu pracy.

Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie wspierać pracowników w przezwyciężaniu obaw związanych z popełnianiem błędów i zachęcać ich do aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się.

Szczegółowy zakres i czas trwania szkolenia jest dostosowany do potrzeb danej organizacji i jest uzgadniany w ramach przygotowania oferty.

 • Definicja i zrozumienie porażki

  Spojrzenie na porażkę z różnych perspektyw. Omówienie aktualnych przekonań organizacji na temat błędów i niepowodzeń i ich konsekwencji. Pojęcie i cechy organizacji uczącej się na błędach.

 • Pięć obszarów porażkologii

  Omówienie ogólnego modelu zarządzania błędami i niepowodzeniami w organizacji

 • Reagowanie na błąd i niepowodzenie

  Omówienie koncepcji „sprawiedliwego traktowania” (just culture) w organizacji, stawiania granic, kiedy błędy są „do wybaczenia”, a kiedy powinny być wyciągane konsekwencje?

 • Komunikacja po popełnieniu błędu/po porażce?

  Jak dobrze reagować na błędy i porażki własne i innych, jak dobrze o nich rozmawiać i opowiadać. Praktyczne rozwiązania i metody bazujące na kartach Failowship.

 • Narzędzia i techniki

  Praktyczne narzędzia wspierające efektywne wyciąganie wniosków z porażek (Failess), feedback po porażce, budowanie bezpiecznej przestrzeni do trudnych rozmów.

LICZBA UCZESTNIKÓW

 • 6-20 osób

CZAS TRWANIA

 • 2 dni
 • 6,5 godzin pracy + przerwy

Prowadzący

Szkolenie prowadzone jest przez jednego trenera.

Jarek Łojewski
założyciel Fundacji Dobra Porażka
twórca metody Failess i kart Failowship
język polski


Natalia Leśnikowska
trener Fundacji Dobra Porażka
coach rozwoju zawodowego
język angielski lub polski

FORMUŁA SPOTKANIA

 • prezentacja przydatnych modeli rozmawiania i opowiadania o błędach i porażkach
 • ćwiczenie z kartami Failowship
 • dyskusje i omawianie doświadczeń uczestników

ZAINTERESOWANI?

Napiszcie do nas – [email protected]
Zaproponujcie termin i wielkość grupy.
Podajcie swój telefon – odezwiemy się jak najszybciej!