15. Ola Rodzewicz, Wioletta Matusiak, Jan Szyller, Julian Wąsek: W szkole nie ma porażek. Są tylko lekcje do odrobienia.

Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia. Jeśli ktoś umie rozwiązywać zadania ze zbioru zadań, to dostaje szóstki, bo… umie rozwiązywać zadania ze zbioru zadań. Jak poradzi sobie w prawdziwym życiu, gdzie nie ma takich „zbiorów zadań”?

Ola Rodzewicz

ekspertka edukacji włączającej, #Facetka_z_Poradni

Ekspertka merytoryczna w projekcie Forum kadry włączającej województwa małopolskiego i Akademia Edukacji Włączającej – województwo mazowieckie. Członkini Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon. Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła. Trenerka Wiodąca w Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

Dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie w latach 2007 – 2021, absolwentka WSP w Bydgoszczy (Logopedia), APS w Warszawie (Tyflopedagogika) i WSKZ we Wrocławiu (Surdopedagogika), nauczycielka dyplomowana.

W latach 2018 – 2020 trenerka wiodąca w projektach „Forum Kadry Wspomagania Oświaty” i „„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych” w województwie kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i wielkopolskim.

Wioletta Matusiak

innowatorka społeczna w obszarze edukacji

Właścicielka marki “Kawałki natury”, trenerka i facylitatorka procesów rozwojowych,

O sobie mówi:”Serce zostawiłam w szkole, wszystko co robię docelowo łączy się z edukacją lub ma na nią wpływ, to mnie kręci”

Przez lata pracowała jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, by w końcu porzucić edukację formalną i założyć Wolną Szkołę, gdzie dzieci uczyły się inaczej. O tym doświadczeniu opowiedziała na wystąpieniu Tedx w Katowicach w 2017 roku.  W międzyczasie zakłada firmę szkoleniową, by dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. W programie PFR/Google “Projektanci Innowacji PFR” była facylitatorką metody design thinking, pomagając innowatorom społecznym w procesie rozwoju pomysłu na biznes.

Współpracując z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego czy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji podnosiła kompetencje cyfrowe polskich nauczycieli. Prowadziła spotkania dla seniorów współpracując przy realizacji projektu Latarnicy Polski Cyfrowej – Stowarzyszenie Miasta w Internecie czy działając wolontaryjnie jako inicjatorka klubu programowania dla dzieci Codredojo.


Dziś współpracuje z kilkoma NGO’sami w Polsce realizując projekty, które mają wpływ na zmianę polskiej edukacji. Jest konsultantką merytoryczną w projekcie Lekcja:Enter, gdzie 75 tyś nauczycieli podnosi swoje kompetencje cyfrowe. Pełni rolę facylitatorki dla młodych nauczycieli i nauczycielek wchodzących na rynek pracy w Fundacji Teach For Poland, towarzysząc im w realizacji założonych celów rozwojowych.


W Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog koordynuje międzynarodowy projekt podnoszący kompetencje cyfrowe nauczycieli. Za swoje działania związane z rozwojem cyfryzacji w Polsce została wyróżniona tytułem 100 osób wyróżnionych w roku 2021 poprzez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.


Jest trenerką w pilotażowym programie wdrażania narzędzia Unikatowy klucz Uczenia się a także pracowniczką Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Jednocześnie rozwija kilka marek, min: “Kawałki Natury” i innowacyjnych pomysłów oczywiście wszystkie dotyczą edukacji i służą poprawie jakości życia dziecka, nie tylko w szkole.

Jan Szyller

nauczyciel fizyki i nauczyciel akademicki

Absolwent fizyki, miedzyobszarowych studiów (nauki przyrodnicze ze specjalizacją w fizyce), pedagogiki. Nauczyciel fizyki w liceum oraz nauczyciel akademicki.

Julian Wąsek

Pomysłodawca i Prezes Zarządu Fundacji Szkoła 2.0

Pomysłodawca i Prezes Zarządu Fundacji Szkoła 2.0. Wieloletni działacz społeczny, zaangażowany w inicjatywy związane z edukacją, społeczeństwem obywatelskim i zdrowiem psychicznym. Współtwórca Raportu o stanie zdrowia psychicznego uczniów w trakcie zdalnego nauczania oraz programu Koleżeńskiej Pomocy Psychologicznej.

Julian Wąsek za swoje działania w 2022 roku został wyróżniony przez magazyn Forbes w ramach listy 25 under 25.


reklama własna