08. Igor Gielniak: Wszystko jest po coś. Nigdy nie trać wiary, że nawet najtrudniejsza sytuacja ma sens.

Opowieść o tym jak zbudowałem firmę od zera (1988) do pierwszej pozycji w Polsce (1995), jak potem trafiła mnie niesprawiedliwa kontrola („Układ zamknięty”), utraciłem 95% majątku, walka bezskuteczna z instytucjami skarbowymi, 3 lata depresji, łącznie 18 lat wychodzenia z postawy „czemu mnie tak niesłusznie skrzywdzono” i w końcu po zmianie nastawienia na „bez użalania się nad sobą” – rozpoczęcie życia pełną piersią.

Igor Gielniak

Przedsiębiorca, Menedżer

https://www.linkedin.com/in/igor-gielniak-ph-d-8582452/

Posiada 37 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 34 lata jako menedżer i/lub konsultant w zarządach firm w branżach produkcji elementów do turbin, produkcji wentylatorów przemysłowych, IT, mebli biurowych, głównie rynki B2B. Przeprowadził kilkanaście restrukturyzacji, przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych. Prowadzi z tej dziedziny warsztaty dla studentów MBA na kilku uczelniach. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym. Obszarami szczególnego zainteresowania i umiejętności są także: IT, sprzedaż, księgowość zarządcza i controlling, logistyka. Używa w biznesie angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. 

Na przestrzeni lat 2002-2017 pracował jako manager odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie restrukturyzacji m.in. w branżach:

 • produkcji elementów do parowych turbin energetycznych 
 • produkcji wentylatorów i dmuchaw przemysłowych, w tym dla przem. stoczniowego
 • dystrybucji stali
 • produkcji mebli biurowych
 • transportu pełno-samochodowego
 • organizacji targów międzynarodowych
 • produkcji maszyn dla przemysłu spożywczego
 • sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Obecnie pracuje w Energomontażu Północ Gdynia SA, producent konstrukcji stalowych dla offshore wind i offshore oil&gas, a także która dla elektrowni atomowych. 

Absolwent: 

 • Uniwersytet Gdański, Ekonomika Transportu Morskiego + IT 
 • International Marketing and Management Executive Program, BI, Oslo; 
 • Entrepreneurial Management and Executive Development, Florida Institute of Technology, USA

Uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. Praca pt.: „Płeć jako determinanta w podejmowaniu decyzji menedżerskich w sytuacjach kryzysowych”. 


reklama własna