FuckUp Nights Trójmiasto vol. III – cz.1 – Paweł Buczyński

Z historii Pawła Buczyńskiego dowiemy się, że do prowadzenia pub-u nie wystarczą niesztampowa koncepcja, oryginalny rozkład imprez, superanckie miejsce oraz zdeterminowani wspólnicy…


Paweł Buczński. Socjolog, polityk społeczny. W czasach niniejszej opowieści pełnił rolę Prezesa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku – stowarzyszenia wspierającego instytucje i osoby zainteresowane wolontariatem. W swojej pracy społecznej kieruje się zasadą profesjonalizacji struktury centrum wolontariatu. W ramach uczestnictwa w życiu 3 sektora, życiu miasta uczestniczy w programowaniu nowych idee, które daleko wykraczają poza dla formułę centrum wolontariatu – taką aktywnością jest działalność w trójmiejskiej federacji organizacji pozarządowych, ogólnopolskiej sieci centrów wolontariatu oraz na płaszczyźnie forów i grup branżowych. Doświadczenie zawodowe budował również jako przedsiębiorca, w branżach konsultingowej i gastronomicznej.